Uzavření ulice Školní

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že dojde k uzavírce Školní ulice od 14. 6. 2021 v úseku od Malého náměstí ke křižovatce se spojnicí s Horeckou ulicí. Více informací zde.

Mapa s vyznačenou objezdovou trasou zde.

Ředitelství školy

Vloženo: 06.06.2021

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na informativní schůzku určenou rodičům ve středu 16. 6. 2021 od 16.00 hodin.

Ředitelství školy

Vloženo: 06.06.2021

Příspěvek na tisk studijních materiálů pro žáky

Vážení rodiče,

jelikož si naše škola zakládá na slušné a upřímné komunikaci s rodiči, rádi bychom vyjasnili některé nejasnosti související s příspěvkem na tzv. „xerox papír“.

Uznáváme, že tento náš pracovní název může být poněkud zavádějící. Vyskytly se proto dotazy, proč se vybírá příspěvek ve stejné výši, i když žáci nebyli většinu času ve škole, proč tedy nestačí přinést balík papíru apod. Pod tímto označením se však skrývá více než pouhý papír.

Tento příspěvek se využívá na veškeré náklady spojené s tiskem a kopírováním studijních materiálů pro žáky (provoz kopírovacího zařízení, jeho údržba apod.). Je to opravdu pouze příspěvek – ujišťujeme Vás, že škola se na těchto nákladech podílí mnohem větší měrou. Dříve bylo vybíráno 50 Kč, ale tento obnos pokrýval pouze 2 měsíční náklady. Sběr papíru již k částce nepřispívá, protože jsme byli nuceni jej zrušit z ekonomických důvodů. Všechny tyto skutečnosti vedly k navýšení peněžního příspěvku, který byl na schůzce třídních důvěrníků řádně odsouhlasen.

Někteří z Vás namítali, že jste si materiály tiskli sami doma. Mrzí nás, že Vám vznikly nepříjemnosti, avšak tisk materiálů na online výuku jsme po žácích nepožadovali. Materiály pro první stupeň byly připraveny v hale školy, druhý stupeň si měl vést zápisy do školních sešitů. Zájem o vytištěné materiály pro druhý stupeň jsme nezaznamenali (vyskytly se ojedinělé případy, kterým však bylo vyhověno).

Jsme rádi, že jste nás oslovili s dotazy přímo. Byli bychom neradi, kdybychom se později doslechli o nějakých nepravdivých spekulacích. Ujišťujeme Vás, že vše probíhá transparentně a že v této záležitosti sledujeme jediný cíl – zkvalitnit a usnadnit vzdělávání našich žáků.

S přátelským pozdravem

Zdeněk Kučera, ředitel školy

Vloženo: 31.05.2021

Další medaile pro naši školu

I přes distanční výuku se mnoho žáků naší školy zúčastnilo 70. ročníku soutěže Matematická olympiáda. Ze školního kola do okresního postoupili Milan Šrédl (5. A), Bartoloměj Bernt, Tereza Hloušková, Eliška Hnátayová, Klára Mužíčková, Jakub Reif (všichni 5. B), Tereza Malinová (7. A) a Pavlo Chernychko (8. A).

Vloženo: 29.05.2021

Parkování - boční vchod

Vážení rodiče,

prosíme Vás o minimalizování automobilového provozu na parkovišti u bočního vchodu školy.

Rušný provoz někdy brání zaměstnancům školy zaparkovat své vozidlo a často dochází k dopravním kolizím.

Pokud tedy ke škole jezdíte automobilem, využívejte prosím k parkování ulici pod školou.

 

Děkujeme za ochotu a spolupráci.

Vedení školy

Vloženo: 29.05.2021

Informace k obnovení výuky od 17. 5.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna výuka ve škole všem žákům za dodržení určitých opatření.

 

Antigenní testování žáků 1. a 2. stupně na přítomnosti COVID-19 se uskuteční vždy v pondělí. Přítomnost rodiče je umožněna. Testy jsou neinvazivní, odběr se týká přední části nosu, takže nemusíte mít obavy. Výtěr z nosu si žáci provedou samostatně.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Testování žáků 1. stupně bude probíhat v hale školy od 7.30 do 8.00 hodin.

Testování žáků 2. stupně bude probíhat od 8.00 v kmenové třídě.

 

Vloženo: 13.05.2021

Výtvarná soutěž Fantazie s maskou

S dnešním dnem bude ukončen sběr obrázků do soutěže Fantaziesmaskou.

Touto cestou Vám chceme poděkovat za čas a snahu se zapojením dětí. K naší radosti bude zveřejněno více jak 200 obrázků a to nás velmi těší.

Nyní začíná další důležitá část...

Vloženo: 03.05.2021

Krajské kolo dějepisné olympiády

Dne 18. března 2021 proběhlo krajské kolo dějepisné olympiády. Se stíženými podmínkami pro přípravu na soutěž a distanční formou kvůli pandemii se dokázaly vyrovnat Tina Šťastná (9. A) a Veronika Valentová (8. A), které obsadily 15. a 18. místo a získaly titul úspěšného řešitele. Cenné body a zkušenosti v soutěži získal také Martin Burkoň (8. B). Ty jistě zúroční v příštím, snad již „nepandemickém“, ročníku.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Vloženo: 04.04.2021

Okresní kolo chemické olympiády 57. ročník

Účasti na okresním kole předcházela domácí příprava a online test školního kola, kterého se účastnila děvčata z 9. tříd Linda Vajdáková, Anežka Šírková a Markéta Špačková.

Vloženo: 04.04.2021

Dopravní výchova

Vzhledem k tomu, že není možné ani vzdělávání na dětských dopravních hřištích, žáci 4. ročníku tak přichází o přípravu na závěrečné zkoušky, tzv. průkazy cyklistů. Na testy.dopravnivychova.cz  jsou pro ně, a nejen pro ně, připraveny tréninkové testy z pravidel silničního provozu, které odpovídají skladbě testů výše zmíněných závěrečných zkoušek.

 
Vloženo: 04.04.2021

 1 z 2 | Další - Nejstarší
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti, mapa webu
Copyright © 2021 ZŠ Školní Železný Brod